ERHVERVSERFARING

August 2012-nu

Softwareingeniør hos Marel Salmon Division i Støvring.

2011-2012

Kandidatspeciale

Et projektsamarbejde mellem Aalborg Universitet og Siemens Wind Power omhandlende estimering og modellering af elnettet. Estimeringen af elnettet blev lavet ved hjælp af lineære og ulineære systemidentifikationsmetoder. De udledte estimationsmodeller blev testet i en fleksibel Simulink model, som var designet af projektgruppen for at få indblik i, om det ved brug af en vindmøllepark var muligt at stabilisere og undertrykke forstyrrelser i frekvensen og spændingen, som opstod på grund af forbrugsændringer i elnettet.


2010

8. semesterprojekt

Et projektsamarbejde mellem Aalborg Universitet og Siemens Wind Power omhandlende minimering af slitagen i en vindmøllepark. Formålet var at designe en vindmølleparkkontroller, som ved hjælp af opstillede optimeringsproblemer minimerede den totale slitage på vindmølleparken, hvilket forøgede den effektive levetid af vindmølleparken.
UDDANNELSE 2012 Civilingeniør i proceskontrol fra Aalborg Universitet.

2010

Diplomingeniør i elektronik og IT fra Aalborg Universitet.


2006

Matematisk student fra Brønderslev Gymnasium.

FÆRDIGHEDER Automation & kontrol Modellering og simulering af systemer.


Regulering (lineær og ulineær).


Systemidentifikation (lineær og ulineær).
Elektronik Embedded systemer (microcontroller og DSP).


Elektroniske systemer (analog, digital og effekt).
Software Assembler, C, C++, Lua, ladder logik, struktureret tekst.


MATLAB, Simulink, Maple, LT-Spice, Latex, Microsoft Office, Qt-Creator, Sysmac Studio, CX-programmer, -drive and -designer.